Show Posts in

14 dấu hiệu duyên âm

DẤU HIỆU VÀ BIỂU HIỆN CỦA DUYÊN ÂM Qua rất nhiều sự quán sát từ rất nhiều trường hợp bị duyên âm- tôi xin tổng hợp các biểu hiện của nó bao gồm 14 biểu hiện duyên âm thường thấy nhất. 1. Tình duyên trắc trở, yêu ai …

Duyên Âm – Câu chuyện có thật phần 1

Duyên Âm – Câu chuyện có thật phần 1   Tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị vướng duyên âm với các biểu hiện tài lộc suy đồi, tình duyên chia rẽ,thi thoảng đến rằm hay ngày sinh, lại cảm thấy mệt mỏi khổ sở bần thần, …